Klachten

Bent u ontevreden:  Vertel het ons, bent u tevreden: zegt het voort!

Indien u een klacht heeft, vernemen wij dat graag van u, zodat we samen tot een adequate oplossing kunnen komen. Vraag ons om een verhelderend gesprek. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En wij kunnen dan nog eens uitleggen waarom iets op een bepaalde manier is gedaan. Bovendien is het voor ons belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een passende oplossing.

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u voor €75 een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt uw klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.nl. Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900 202 5012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.