Kinderen

Kinder Tand Top Tien

Wij hanteren de KinderTandTopTien. Dat zijn uitgangspunten en basisregels voor verantwoorde mondzorg voor kinderen. Deze  KinderTandTopTien wordt ondersteund door diverse beroepsorganisaties van tandartsen en mondhygiënisten,

  1. In onze praktijk staat preventie bij kinderen voorop.
  2. Voor kinderen is altijd plaats, ze krijgen bij ons zelfs voorrang.
  3. Wij zien kinderen voor vol aan.
  4. Voor vragen en wensen van kinderen nemen we de tijd.
  5. Om er vroeg bij te zijn, maken wij röntgenfoto’s bij kinderen.
  6. In een kindergebit horen geen ontstekingen.
  7. Wij willen graag dat ouders bij de behandeling van jonge kinderen aanwezig zijn.
  8. Wij behandelen kindvriendelijk, zo nodig met verdoving.
  9. Kinderen krijgen in onze praktijk geen (extra) tandartsangst
  10. Wanneer wij een kind niet zelf kunnen behandelen, regelen wij voor het kind een andere praktijk.

Het eerste bezoek

Een tijdig bezoek aan de tandarts is belangrijk voor ieders gebit. Neem uw kind daarom vanaf twee jaar mee naar de tandarts voor controle. Dat kan bijvoorbeeld als u zelf voor een controlebezoek gaat. Uw kind kan bij het allereerste bezoek wat rondkijken in de praktijk. Zo raakt het vertrouwd met de omgeving en met de medewerkers. Een behandeling is op tweejarige leeftijd meestal nog niet nodig. De tandarts kijkt of het gebit in orde is en geeft voornamelijk adviezen en voorlichting. Bereid uw kind voor op het eerste bezoek. Vertel dat hij of zij mee mag naar de tandarts. Leg uit wat daar allemaal te zien is, zoals een mooie stoel, een grote lamp. Zeg er ook bij dat uw kind misschien even op die stoel mag zitten. Tandartsbezoek is normaal en hoort erbij. Als u twee keer per jaar met uw kind naar de tandarts gaat, is dat meestal voldoende. Hij kan u en uw kind begeleiden bij de ontwikkeling van een gezond gebit en uw kind behandelen als dat nodig is.

Duimen en Spenen

Kinderen zuigen graag op hun duim of op een speen. Als de eerste snijtanden van het blijvend gebit doorbreken kan duimen schadelijk zijn. Door de duimen worden de boventanden van het blijvend gebit naar voren geduwd. Probeer het duim- of speenzuigen van Uw kind voor die tijd af te leren. Geef bijvoorbeeld iets in handen of leid uw kind overdag af. Een speen kan makkelijk worden weggehaald en dus sneller worden afgeleerd.

Het Melkgebit

De leeftijd waarop kinderen hun tandjes krijgen verschilt sterk per kind. Doorgaans breekt de eerste melktand door tussen de zes en negen maanden. De laatste melkkies verschijnt in de regel tussen de 24 en 30 maanden. Meestal breken zowel de tanden van het melkgebit als die van het blijvend gebit volgens een bepaald patroon door.

Een kind wisselt tussen zijn zesde en twaalfde jaar zijn melkgebit voor zijn blijvend gebit. En er komen ook nieuwe kiezen bij. Rond het zesde levensjaar breekt achter de laatste melkkies een nieuwe, blijvende kies door. Daarachter volgt rond het twaalfde jaar nog eens een kies.

Het blijvend gebit bestaat uit twaalf tanden en zestien kiezen en heeft dus tweemaal zoveel kiezen als het melkgebit. De verstandskiezen zijn hierbij niet meegerekend. Die breken vaak op latere leeftijd door.

Moet je een melkgebit goed verzorgen?

Een kind wisselt vanzelf zijn melkgebit voor het blijvend gebit. Je zou zeggen dat het daarom niet nodig is een melkgebit goed te verzorgen. Niets is minder waar. Een slechte verzorging kan gaatjes en tandvleesontsteking veroorzaken. Dit kan pijn doen, waardoor uw kind slechter eet, zich niet lekker voelt of moeilijk kan slapen. Sowieso zien tanden met gaatjes er vaak onverzorgd uit. Een slechte verzorging van het melkgebit kan ook het blijvend gebit beïnvloeden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als melktanden of -kiezen zijn getrokken. De tanden in het blijvend gebit kunnen elkaar dan verdringen of scheef komen te staan.